Isu Kalimah "Allah" - Jalan Penyelesaian Terbaik

Sunday, January 17, 2010

Kecoh sekarang tentang persoalan penggunaan kalimah "Allah" oleh orang-orang kristian sebagai ganti perkataan "Tuhan". Sehinggakan ada yang mengatakan ianya boleh membawa kepada kekufuran bagi sesiapa yang menyokong kalimah "Allah" digunakan oleh orang bukan Islam.

Saya rasa perkara ini perlu dilihat secara berperingkat-peringkat, atau dilihat daripada beberapa penjuru:
1) Ianya adalah persoalan yang perlukan Ijtihad, dan maka kaedah yang biasa digunakan dalam hal ijtihad: "Sesiapa yang benar di dalam ijtihadnya mendapat dua pahala, dan sesiapa yang salah di dalam ijtihadnya mendapat satu pahala." Dalam hal seperti ini, janganlah kita kafir mengkafir antara satu sama lain. Seperti juga persoalan: "Orang yang meninggalkan Solat kerana malas, adakah dia kafir atau tidak?" Para ulama berbeza pendapat berdasarkan ijtihad mereka. Walaubagaimanapun, mereka yang bermazhab Hanbali tidak mengkafirkan mereka yang bermazhab Shafie kerana mazhab Hanbali mengatakan: "Orang yang meninggalkan solat kerana malas maka jatuh kafir," dan mazhab Shafie pula mengatakan tidak!

2) Tolong bezakan hukum asal dengan hukum semasa, kerana keadaan semasa boleh menukarkan hukum asal sesuatu persoalan. Apakah hukum asal dalam penggunaan kalimah "Allah" bagi orang-orang bukan Islam untuk merujuk kepada Tuhan? Semua orang bersetuju bahawa golongan musyrikin arab di zaman nabi memang menggunakan kalimah "Allah" untuk merujuk kepada Tuhan.

Terlalu banyak contohnya di dalam al-Quran dan Hadith, seperti firman Allah: “Dan Demi sesungguhnya! jika engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan mereka?” sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah!”. (jika demikian) maka bagaimana mereka rela dipesongkan? Dan (Dia lah Tuhan Yang mengetahui rayuan Nabi Muhammad) yang berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya mereka ini adalah satu kaum yang tidak mahu beriman!” (Surah al-Zukhruf ayat 87-88).


Dalam masa yang sama, mereka mempunyai nama-nama lain, seperti al-Laat, al-'Uzza, dan lain-lain untuk tuhan-tuhan mereka yang disembah selain Allah.

Nabi tidak pernah pula melarang orang-orang bukan Islam untuk menggunakan kalimah "Allah", walaupun sekian lama berkuasa di Madinah, dan kemudian di Mekah, yang didiami orang-orang bukan Islam.

3) Keadaan semasa di Malaysia tidak sama dengan di negeri Arab. Ramai yang tidak tahu bahasa arab, dan tidak juga tahu tentang dalil-dalil hukum asal, seperti yang disebutkan di atas. Buktinya, apa yang berlaku sekarang, di mana ramai orang Islam bangkit menentang penggunaan kalimah "Allah" oleh orang bukan Islam. Perkara ini telah menimbulkan ketegangan di kalangan orang-orang Islam, dan ianya suatu perkembangan yang tidak sihat. Alasan mereka yang melarang juga munasabah, iaitu kerana kelemahan umat Islam dalam memahami persoalan ini menurut hukum asal, seperti yang disebut, secara ringkas, di atas.

Maka adakah wajar kita larang penggunaan kalimah "Allah" oleh orang-orang bukan Islam?
Hakikat yang diakui kedua-dua belah pihak ialah kelemahan umat Islam untuk memahami persoalan ini menurut hukum asal. Maka, untuk menjaga perpaduan dan menjaga umat Islam daripada tertipu oleh mubaligh-mubaligh kristian yang akan mengambil kesempatan atas kelemahan umat Islam sendiri, mereka yang menegah penggunaan kalimah "Allah" bagi orang-orang bukan Islam mempunyai alasan yang kuat juga!

قَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
Kata 'Ali bin Abi Talib: "Cakaplah kepada orangramai dengan apa yang mereka fahami, adakah kamu suka Allah dan RasulNya didustakan." [Sahih al-Bukhari]

4) Jalan penyelesaian terbaik, adalah dengan merujuk kepada asal perkataan "Allah". Seperti dalam kalimah

"Laa ilaaha ill-Allah"

yang boleh diterjemahkan kepada

"Tiada tuhan melainkan Allah".

Kalimah "Allah" adalah nama yang digunakan untuk merujuk kepada zat yang sedia wujud, yang mencipta dan mentadbir semua dan berkuasa penuh di sekalian alam semesta. Zat yang Maha Agung, yang Maha Esa, yang Maha Pemberi Rezeki.

Kalimah "ilaah" pula bermaksud "sesuatu yang disembah", samada ianya berhak disembah atau tidak. Maka terjemahannya menjadi:

"Tiada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah (Tuhan yang mencipta sekalian alam, berkuasa penuh dan yang memberi rezeki)"

Maka, pada pendapat saya, adalah lebih tepat sekiranya dibenarkan kalimah "Allah" digunakan oleh orang-orang bukan Islam untuk merujuk kepada Tuhan yang bersifat seperti di atas SAHAJA, dan bukan tuhan yang bermaksud "sesuatu yang disembah" yang mereka fikir berhak selain daripada Tuhan yang Satu, yang bersifat seperti di atas. Bagi tuhan yang bukan bersifat di atas, dikategorikan sebagai "ilaah", dan disebut "ilaah" sebagai tanda tuhan yang tidak bersifat seperti di atas.

Contohnya:
Orang-orang kristian mempunyai kepercayaan "trinity" iaiti Tuhan tiga dalam satu, terbahagi kepada:
a. Tuhan Bapa (Tuhan Utama yang telah mencipta semua alam, yang Satu)
b. Tuhan Roh Kudus (tuhan sekunder yang juga disembah, tetapi bukan Tuhan Utama)
c. Tuhan Jesus (tuhan sekunder yang juga disembah, tetapi bukan Tuhan Utama)

Maka mereka dibenarkan menggunakan kalimah "Allah" untuk yang pertama, tetapi disyaratkan meletakkan kalimah ilaah atau Ilah sebelum disebutkan Roh Kudus, contohnya: Ilah Roh Kudus, atau Ilah Jesus. Begitu juga sekiranya perkataan god atau tuhan yang tidak merujuk kepada Tuhan yang utama yang bersifat seperti di atas, maka perkataan "Ilah" digunakan, bukannya "Allah".

Dengan cara ini, orang-orang Islam tidak akan tertipu kerana tidak semua tuhan adalah Allah, dan wujud tuhan (Ilah) yang disembah selain Allah, dan inilah hakikat Syirik! Dalam masa yang sama, orang-orang bukan Islam juga akan terbuka mata, bahawa mereka menyembah tuhan yang sekunder, sedangkan Tuhan yang Utama dan berhak disembah kerana Tuhan Utama lah yang menciptakan sekalian alam, berkuasa penuh, mentadbir dan memberi rezeki, sementara tuhan-tuhan (Ilah) yang lain tidak sedemikian!

AKHIRKATA

Sepakat umat Islam bahawa kita lemah untuk memahami konsep ketuhanan yang sebenar, seperti orang arab di zaman nabi. Hukum asal sudah tidak diketahui lagi.

Ini menunjukkan pentingnya umat Islam diajar dan memahami Tauhid dengan konsep Tauhid Tiga Serangkai, di mana Tauhid terbahagi kepada tiga:
1) Tauhid Rububiyah - Mengesakan Tuhan yang mencipta, mentadbir dan memberi rezeki kepada sekalian alam semesta.
2) Tauhid Uluhiyah atau Ilahiyah - Mengesakan ibadat HANYA untuk Tuhan yang mencipta, mentadbir dan memberi rezeki kepada sekalian alam semesta.
3) Tauhid Asma was-Sifat - Mengesakan Nama-Nama dan Sifat-sifat Ketuhanan yang sempurna, kamil dan mutlak HANYA untuk Tuhan yang mencipta, mentadbir dan memberi rezeki kepada sekalian semesta alam.

Alangkah peliknya ada yang mempertikaikan konsep Tauhid Tiga Serangkai ini yang amat diperlukan untuk menangani masalah yang kita hadapi di zaman ini. Tauhid Sifat 20, sudah tidak relevan kerana jelas umat Islam Malaysia yang dididik dengan Tauhid Sifat 20 adalah lemah untuk memahami hukum asal yang disebut di atas.

Ciri-Ciri Penduduk Surga

Saturday, January 16, 2010

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan surga bagi hamba-hamba yang beriman dan menciptakan neraka bagi orang-orang kafir. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada nabi dan rasul akhir zaman, para sahabatnya, dan segenap pengikut setia mereka. Amma ba’du.

Berikut ini adalah sebagian ciri-ciri dan karakter orang-orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga beserta segala kenikmatan yang ada di dalamnya, yang sama sekali belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum terlintas dalam benak manusia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara penduduk surga-Nya.
1. Beriman dan beramal salih
Allah ta’ala berfirman,
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
“Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih bahwasanya mereka akan mendapatkan balasan berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai…” (Qs. al-Baqarah: 25)
Ibnu Abi Zaid al-Qairawani rahimahullah mengatakan,
وأنَّ الإيمانَ قَولٌ باللِّسانِ، وإخلاَصٌ بالقلب، وعَمَلٌ بالجوارِح، يَزيد بزيادَة الأعمالِ، ويَنقُصُ بنَقْصِها، فيكون فيها النَّقصُ وبها الزِّيادَة، ولا يَكْمُلُ قَولُ الإيمانِ إلاَّ بالعمل، ولا قَولٌ وعَمَلٌ إلاَّ بنِيَّة، ولا قولٌ وعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إلاَّ بمُوَافَقَة السُّنَّة.
“Iman adalah ucapan dengan lisan, keikhlasan dengan hati, dan amal dengan anggota badan. Ia bertambah dengan bertambahnya amalan dan berkurang dengan berkurangnya amalan. Sehingga amal-amal bisa mengalami pengurangan dan ia juga merupakan penyebab pertambahan -iman-. Tidak sempurna ucapan iman apabila tidak disertai dengan amal. Ucapan dan amal juga tidak sempurna apabila tidak dilandasi oleh niat -yang benar-. Sementara ucapan, amal, dan niat pun tidak sempurna kecuali apabila sesuai dengan as-Sunnah/tuntunan.” (Qathfu al-Jani ad-Dani karya Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad, hal. 47)
al-Baghawi rahimahullah menyebutkan riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu’anhu bahwa yang dimaksud amal salih adalah mengikhlaskan amal. Maksudnya adalah bersih dari riya’. Mu’adz bin Jabal radhiyallahu’anhu mengatakan, “Amal salih adalah yang di dalamnya terdapat empat unsur: ilmu, niat yang benar, sabar, dan ikhlas.” (Ma’alim at-Tanzil [1/73] as-Syamilah)
2. Bertakwa
Allah ta’ala berfirman,
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
“Bagi orang-orang yang bertakwa terdapat balasan di sisi Rabb mereka berupa surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, begitu pula mereka akan mendapatkan istri-istri yang suci serta keridhaan dari Allah. Allah Maha melihat hamba-hamba-Nya.” (Qs. Ali Imran: 15)
Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menguraikan jati diri orang bertakwa. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka. Mereka menjaga diri dari siksa-Nya dengan cara melakukan apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka dalam rangka menaati-Nya dan karena mengharapkan balasan/pahala dari-Nya. Selain itu, mereka meninggalkan apa saja yang dilarang oleh-Nya juga demi menaati-Nya serta karena khawatir akan tertimpa hukuman-Nya (Majalis Syahri Ramadhan, hal. 119 cet Dar al-’Aqidah 1423 H).
Termasuk dalam cakupan takwa, yaitu dengan membenarkan berbagai berita yang datang dari Allah dan beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan syari’at, bukan dengan tata cara yang diada-adakan (baca: bid’ah). Ketakwaan kepada Allah itu dituntut di setiap kondisi, di mana saja dan kapan saja. Maka hendaknya seorang insan selalu bertakwa kepada Allah, baik ketika dalam keadaan tersembunyi/sendirian atau ketika berada di tengah keramaian/di hadapan orang (lihat Fath al-Qawiy al-Matin karya Syaikh Abdul Muhsin al-’Abbad hafizhahullah, hal. 68 cet. Dar Ibnu ‘Affan 1424 H)
an-Nawawi rahimahullah menjelaskan, salah satu faktor pendorong untuk bisa menumbuhkan ketakwaan kepada Allah adalah dengan senantiasa menghadirkan keyakinan bahwasanya Allah selalu mengawasi gerak-gerik hamba dalam segala keadaannya (Syarh al-Arba’in, yang dicetak dalam ad-Durrah as-Salafiyah, hal. 142 cet Markaz Fajr dan Ulin Nuha lil Intaj al-I’lami)
Syaikh as-Sa’di rahimahullah memaparkan bahwa keberuntungan manusia itu sangat bergantung pada ketakwaannya. Oleh sebab itu Allah memerintahkan (yang artinya), “Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu beruntung. Dan jagalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir.” (Qs. Ali Imron: 130-131). Cara menjaga diri dari api neraka adalah dengan meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalamnya, baik yang berupa kekafiran maupun kemaksiatan dengan berbagai macam tingkatannya. Karena sesungguhnya segala bentuk kemaksiatan -terutama yang tergolong dosa besar- akan menyeret kepada kekafiran, bahkan ia termasuk sifat-sifat kekafiran yang Allah telah menjanjikan akan menempatkan pelakunya di dalam neraka. Oleh sebab itu, meninggalkan kemaksiatan akan dapat menyelamatkan dari neraka dan melindunginya dari kemurkaan Allah al-Jabbar. Sebaliknya, berbagai perbuatan baik dan ketaatan akan menimbulkan keridhaan ar-Rahman, memasukkan ke dalam surga dan tercurahnya rahmat bagi mereka (Taisir al-Karim ar-Rahman [1/164] cet Jum’iyah Ihya’ at-Turots al-Islami)
Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah mengimbuhkan, bahwa tercakup dalam ketakwaan -bahkan merupakan derajat ketakwaan yang tertinggi- adalah dengan melakukan berbagai perkara yang disunnahkan (mustahab) dan meninggalkan berbagai perkara yang makruh, tentu saja apabila yang wajib telah ditunaikan dan haram ditinggalkan (Jami’ al-’Ulum wa al-Hikam, hal. 211 cet Dar al-Hadits 1418 H)
Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan riwayat dari Mu’adz bin Jabal radhiyallahu’anhu, Mu’adz ditanya tentang orang-orang yang bertakwa. Maka beliau menjawab, “Mereka adalah suatu kaum yang menjaga diri dari kemusyrikan, peribadahan kepada berhala, dan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah.” al-Hasan mengatakan, “Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah kepada mereka dan menunaikan kewajiban yang diperintahkan kepada mereka.” Umar bin Abdul Aziz rahimahullah juga menegaskan bahwa ketakwaan bukanlah menyibukkan diri dengan perkara yang sunnah namun melalaikan yang wajib. Beliau rahimahullah berkata, “Ketakwaan kepada Allah bukan sekedar dengan berpuasa di siang hari, sholat malam, dan menggabungkan antara keduanya. Akan tetapi hakikat ketakwaan kepada Allah adalah meninggalkan segala yang diharamkan Allah dan melaksanakan segala yang diwajibkan Allah. Barang siapa yang setelah menunaikan hal itu dikaruni amal kebaikan maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan.” Thalq bin Habib rahimahullah berkata, “Takwa adalah kamu melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena mengharapkan pahala dari Allah, serta kamu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut hukuman Allah.” (dinukil dari Jami’ al-’Ulum wa al-Hikam, hal. 211 cet Dar al-Hadits 1418 H)
Pokok dan akar ketakwaan itu tertancap di dalam hati. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Pada hakikatnya ketakwaan yang sebenarnya itu adalah ketakwaan dari dalam hati, bukan semata-mata ketakwaan anggota tubuh. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Yang demikian itu dikarenakan barang siapa yang mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka sesungguhnya itu semua muncul dari ketakwaan yang ada di dalam hati.” (Qs. al-Hajj: 32). Allah juga berfirman (yang artinya), “Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah -hewan kurban itu-, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian.” (Qs. al-Hajj: 37). Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ketakwaan itu sumbernya di sini.” Seraya beliau mengisyaratkan kepada dadanya (HR. Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu).” (al-Fawa’id, hal. 136 cet. Dar al-’Aqidah 1425 H)
Namun, perlu diingat bahwa hal itu bukan berarti kita boleh meremehkan amal-amal lahir, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Petunjuk yang paling sempurna adalah petunjuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sementara itu, beliau adalah orang yang telah menunaikan kedua kewajiban itu -lahir maupun batin- dengan sebaik-baiknya. Meskipun beliau adalah orang yang memiliki kesempurnaan dan tekad serta keadaan yang begitu dekat dengan pertolongan Allah, namun beliau tetap saja menjadi orang yang senantiasa mengerjakan sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Bahkan beliau juga rajin berpuasa, sampai-sampai dikatakan oleh orang bahwa beliau tidak berbuka. Beliau pun berjihad di jalan Allah. Beliau pun berinteraksi dengan para sahabatnya dan tidak menutup diri dari mereka. Beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan amalan sunnah dan wirid-wirid di berbagai kesempatan yang seandainya orang-orang yang perkasa di antara manusia ini berupaya untuk melakukannya niscaya mereka tidak akan sanggup melakukan seperti yang beliau lakukan. Allah ta’ala memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menunaikan syari’at-syari’at Islam dengan perilaku lahiriyah mereka, sebagaimana Allah juga memerintahkan mereka untuk mewujudkan hakikat-hakikat keimanan dengan batin mereka. Salah satu dari keduanya tidak akan diterima, kecuali apabila disertai dengan ‘teman’ dan pasangannya…” (al-Fawa’id, hal. 137 cet. Dar al-’Aqidah 1425 H)

3. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya
Allah ta’ala berfirman,
وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم
“Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar.” (Qs. an-Nisa’: 13)
Allah ta’ala berfirman tentang mereka,
إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
“Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu ketika diseru untuk patuh kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul itu memutuskan perkara di antara mereka maka jawaban mereka hanyalah, ‘Kami dengar dan kami taati’. Hanya mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Qs. an-Nur: 51)
Allah ta’ala menyatakan,
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
“Barang siapa taat kepada Rasul itu maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah.” (Qs. An-Nisaa’ : 80)
Allah ta’ala berfirman,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul, ketika menyeru kalian untuk sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Ketahuilah, sesungguhnya Allah yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Dan sesungguhnya kalian akan dikumpulkan untuk bertemu dengan-Nya.” (Qs. al-Anfal: 24)
Ketika menjelaskan kandungan pelajaran dari ayat ini, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya kehidupan yang membawa manfaat hanyalah bisa digapai dengan memenuhi seruan Allah dan rasul-Nya. Barang siapa yang tidak muncul pada dirinya istijabah/sikap memenuhi dan mematuhi seruan tersebut maka tidak ada kehidupan sejati padanya. Meskipun sebenarnya dia masih memiliki kehidupan ala binatang yang tidak ada bedanya antara dia dengan hewan yang paling rendah sekalipun. Oleh sebab itu kehidupan yang hakiki dan baik adalah kehidupan pada diri orang yang memenuhi seruan Allah dan rasul-Nya secara lahir dan batin. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar hidup, walaupun tubuh mereka telah mati. Adapun selain mereka adalah orang-orang yang telah mati, meskipun badan mereka masih hidup. Oleh karena itulah maka orang yang paling sempurna kehidupannya adalah yang paling sempurna di antara mereka dalam memenuhi seruan dakwah Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam. Karena sesungguhnya di dalam setiap ajaran yang beliau dakwahkan terkandung unsur kehidupan sejati. Barang siapa yang luput darinya sebagian darinya maka itu artinya dia telah kehilangan sebagian unsur kehidupan, dan di dalam dirinya mungkin masih terdapat kehidupan sekadar dengan besarnya istijabahnya terhadap Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (al-Fawa’id, hal. 85-86 cet. Dar al-’Aqidah)

4. Cinta dan Benci karena Allah
Allah ta’ala berfirman,
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آَبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
“Tidak akan kamu jumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, maupun sanak keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang ditetapkan Allah di dalam hati mereka dan Allah kuatkan mereka dengan pertolongan dari-Nya, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada-Nya. Mereka itulah golongan Allah, ketahuilah sesungguhnya hanya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung.” (Qs. al-Mujadalah: 22)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ ».
“Barang siapa yang mencintai karena Allah. Membenci karena Allah. Memberi karena Allah. Dan tidak memberi juga karena Allah. Maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya.” (HR. Abu Dawud, disahihkan al-Albani dalam Shahih wa Dha’if Sunan Abu Dawud [10/181] as-Syamilah)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintainya daripada orang tua dan anak-anaknya.” (HR. Bukhari)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ
“Ciri keimanan yaitu mencintai kaum Anshar, sedangkan ciri kemunafikan yaitu membenci kaum Anshar.” (HR. Bukhari)
5. Berinfak di kala senang maupun susah
Allah ta’ala berfirman,
وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
“Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala senang maupun di kala susah, orang-orang yang menahan amarah, yang suka memaafkan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri maka mereka pun segera mengingat Allah lalu meminta ampunan bagi dosa-dosa mereka, dan siapakah yang mampu mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka juga tidak terus menerus melakukan dosanya sementara mereka mengetahuinya.” (Qs. Ali Imron: 133-135)
Membelanjakan harta di jalan Allah merupakan ciri orang-orang yang bertakwa. Allah ta’ala berfirman,
الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
“Alif lam mim. Ini adalah Kitab yang tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib, mendirikan sholat, dan membelanjakan sebagian harta yang Kami berikan kepada mereka.” (Qs. al-Baqarah: 1-3)
Syaikh as-Sa’di memaparkan, infak yang dimaksud dalam ayat di atas mencakup berbagai infak yang hukumnya wajib seperti zakat, nafkah untuk istri dan kerabat, budak, dan lain sebagainya. Demikian juga ia meliputi infak yang hukumnya sunnah melalui berbagai jalan kebaikan. Di dalam ayat di atas Allah menggunakan kata min yang menunjukkan makna sebagian, demi menegaskan bahwa yang dituntut oleh Allah hanyalah sebagian kecil dari harta mereka, tidak akan menyulitkan dan memberatkan bagi mereka. Bahkan dengan infak itu mereka sendiri akan bisa memetik manfaat, demikian pula saudara-saudara mereka yang lain. Di dalam ayat tersebut Allah juga mengingatkan bahwa harta yang mereka miliki merupakan rezki yang dikaruniakan oleh Allah, bukan hasil dari kekuatan mereka semata. Oleh sebab itu Allah memerintahkan mereka untuk mensyukurinya dengan cara mengeluarkan sebagian kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka dan untuk berbagi rasa dengan saudara-saudara mereka yang lain (lihat Taisir al-Karim ar-Rahman [1/30] cet. Jum’iyah Ihya’ at-Turots al-Islami)
6. Memiliki hati yang selamat
Allah ta’ala berfirman,
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
“Pada hari itu -hari kiamat- tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan, melainkan bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat.” (Qs. as-Syu’ara: 88-89)
Abu Utsman an-Naisaburi rahimahullah mengatakan tentang hakikat hati yang selamat, “Yaitu hati yang terbebas dari bid’ah dan tenteram dengan Sunnah.” (disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya [6/48] cet Maktabah Taufiqiyah)
Imam al-Baghawi rahimahullah mengatakan bahwa hakikat hati yang selamat itu adalah, “Hati yang bersih dari syirik dan keragu-raguan. Adapun dosa, maka tidak ada seorang pun yang bisa terbebas darinya. Ini adalah pendapat mayoritas ahli tafsir.” (Ma’alim at-Tanzil [6/119], lihat juga Tafsir Ibnu Jarir at-Thabari [19/366] as-Syamilah)
Imam al-Alusi rahimahullah juga menyebutkan bahwa terdapat riwayat dari para ulama salaf seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibnu Sirin, dan lain-lain yang menafsirkan bahwa yang dimaksud hati yang selamat adalah, “Hati yang selamat dari penyakit kekafiran dan kemunafikan.” (Ruh al-Ma’ani [14/260] as-Syamilah)
Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, “Pengertian paling lengkap tentang makna hati yang selamat itu adalah hati yang terselamatkan dari segala syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangan-Nya. Hati yang bersih dari segala macam syubhat yang bertentangan dengan berita dari-Nya. Oleh sebab itu, hati semacam ini akan terbebas dari penghambaan kepada selain-Nya. Dan ia akan terbebas dari tekanan untuk berhukum kepada selain Rasul-Nya…” (Ighatsat al-Lahfan, hal. 15 cet. Dar Thaibah)
Syaikh as-Sa’di rahimahullah mengatakan, “Hati yang selamat artinya yang bersih dari: kesyirikan, keragu-raguan, mencintai keburukan, dan terus menerus dalam bid’ah dan dosa-dosa. Konsekuensi bersihnya hati itu dari apa-apa yang disebutkan tadi adalah ia memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengannya. Berupa keikhlasan, ilmu, keyakinan, cinta kebaikan dan memandang indah kebaikan itu di dalam hati, dan juga kehendak dan kecintaannya pun mengikuti kecintaan Allah, hawa nafsunya tunduk mengikuti apa yang datang dari Allah.” (Taisir al-Karim ar-Rahman hal. 592-593 cet. Mu’assasah ar-Risalah)
Ibnul Qayyim rahimahullah juga menjelaskan karakter si pemilik hati yang selamat itu, “… apabila dia mencintai maka cintanya karena Allah. Apabila dia membenci maka bencinya karena Allah. Apabila dia memberi maka juga karena Allah. Apabila dia mencegah/tidak memberi maka itupun karena Allah…” (Ighatsat al-Lahfan, hal. 15 cet. Dar Thaibah)
Demikianlah sekelumit yang bisa kami tuangkan dalam lembaran ini. Semoga bermanfaat bagi yang menulis, membaca maupun yang menyebarkannya. Wa shallallahu ‘ala Nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil ‘alamin.
Yogyakarta, 21 Sya’ban 1430 H
Hamba yang sangat membutuhkan Rabbnya
Abu Mushlih Ari Wahyudi
***
Penulis: Abu Mushlih Ari Wahyudi
Artikel www.muslim.or.id

HIJRAH

Friday, January 08, 2010

Hijrah adalah peristiwa yang amat penting di dalam sejarah Islam sehingga ia dijadikan titik permulaan tahun baru Islam. Hijrah adalah pemisah antara situasi kegelapan kufur jahiliah dan kegemilangan cahaya Islam dan Iman. Peristiwa Hijrah membawa pedoman kepada kita semua tentang betapa pen-tingnya kekuatan iman sebagai asas keutuhan ummah. Dengan Iman Rasulallah s.a.w memupuk persaudaraan , perasaan belas kasihan sesama Islam serta mengagihkan kekayaan sesama sahabat dengan adil dan saksama.

Hal seumpama ini tidak pernah terjadi di dalam sejarah sebelumnya dan tidak logik difikir-kan kerana ternyata kaum Aus dan Khazraj telah berkelahi sesama mereka selama ber-kurun lamanya. Hijrah menyatupadukan Muhajirin, sahabat-sahabat dari Makkah yang lari membawa iman dan Ansar yang terdiri dari Aus dan Khazraj yang telah diikat oleh Rasulallah di dalam satu ikatan aqidah yang kukuh. Firman :

" Dan berpeganglah teguhlah kamu dengan tali Allah ( agama Islam ) dan jangan-lah kamu berpecah belah. Ingatlah kurniaan Allah kepada kamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu dipersatukan hati-hati kamu ( di dalam agama Allah ) sehingga dengan kurniaan Allah itu, kamu menjadi saudara. Dan kamu dahulu berada di tepi lubang neraka, maka dilepaskan Allah darinya. Demikianlah Allah menjelaskan keterangan-keteranganNya kepada kamu supaya kamu ber-taqwa."

( Ali Imran : 103 )

Dengan Iman dan ukhwah, Rasulallah s.a.w dapat menyelesaikan masalah ummah dan menjana kekuatan untuk menegakkan sebuah kerajaan Islam yang pertama di Madinah Al Munawwarah. Antara peristiwa penting yang perlu dilihat di dalam peristiwa hijrah ini ialah bagaimama Rasulallah s.a.w mengorak langkah membina peribadi sahabat dengan iman dan Islam sehingga berjaya menyelesaikan persengketaan politik dalaman, sosial dan juga ekonomi. Telah terkenal di dalam sejarah, Aus dan Khazraj telah bersengketa sehingga peringkat berperang sesama mereka. Bagaimana pun tindakan tersebut tidak menyelesai-kan masalah sebaliknya menyemarakkan lagi perasaan dendam sesama mereka. Disamping itu kaum Yahudi yang telah sekian lama bercita-cita untuk menerajui tampuk pemerinta-han Madinah, menjalankan agendanya dengan melakukan berbagai helah untuk menaikkan diri mereka antaranya mengaut keuntungan ekonomi di atas kelalaian umat Arab berperang sehingga lupa kekuatan ekonomi sebagai asas kemajuan.

Ibarat!
menangguh di air yang keruh, umat Yahudi mengaut keuntungan berlipat kali ganda apabila umat Arab lemah dan dungu akibat politik dalaman dan perang saudara.

Rasulallah dan para sahabat di Makkah ketika itu ditindas oleh pemuka-pemuka Quraisy di Makkah. Lalu baginda mencari arah yang terbaik dengan membawa sebahagian sahabat berhijrah ke Yathrib ( Madinah ). Lalu diikat persaudaraan sahabat dari Makkah itu dengan kaum Aus dan Khazraj di Madinah. Di atas persaudaraan yang baru ini, para sahabat di-tiupkan semangat untuk bersatu dan membangunkan sebuah negara Islam yang tulen. Inilah hikmah hijrah. Ianya membawa satu peralihan. Tetapi sebelum itu ternyata ianya memerlukan banyak pengorbanan terutama para sahabat dari Makkah yang telah me-ninggalkan segalanya untuk pergi menyelematkan iman mereka ke Madinah. Hasilnya, telah terbukti pengorbanan mereka, membawa persaudaraan yang sejati di dalam kehidupan dan berjaya mengatasi masalah ekonomi dan sosial.Masalah kaum Yahudi pula diselesaikan dengan penuh hikmah melalui pengistiharan Madinah menjadi sebuah negara Islam yang memperuntukkan hak kebebasan beragama dan membangunkan ekonomi !
se!
rta menjadi rakyat yang sama-sama wajib mempertahan-kan keutuhan, kestabilan dan keselamatan Madinah. Mereka juga bebas menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan mereka dan boleh meminta jasa baik Nabi s.a.w untuk menyelesaikannya. Demikan diantara kebijaksanaan Rasulallah s.a.w didalam menyelesai-kan masalah ummat. Pelbagai cabaran dan dugaan ditempuh dengan jiwa Tauhid yang menjunam di hati dan ukhwah yang kental di kalangan para sahabat. Daripada hikmah ini dapatlah disimpulkan Rasulallah mengunakan beberapa formula di dalam menyelesaikan masalah masyarakat iaitu :

1) Menanam kembali rasa ketauhidan, rasa kebesaran dan kehebatan Allah s.a.w.. Bila manusia difahamkan kembali peranannya sebagai hamba Allah dan kalifahNya di atas muka bumi, disedarkan bahawa allah yang menghidupkan dan mematikan semua makhluk ter-masuk manusia, menyedari akan nikmat dan azab akhirat itu benar dan pasti terjadi, maka perasaan gerun dan takut itu akan sentiasa mengawal dirinya dari melakukan maksiat dan meningkatkan diri untuk melakukan ketaatan dan mendorong manusia lain berbuat baik. Fenomena ini akan mendorong manusia membuat amal makruf dan nahi mungkar ( menyeru kepada kebikan dan mencegah kemungkaran ).

2) Menanam kembali rasa cinta kepada kehidupan akhirat. Ayat-ayat Allah yang me-nunjukkan akhirat itu lebi kekal dan lebih utama, kenikmatan syurga dan kepedihan neraka di baca untuk menyuburkan jiwa mereka. Rasulallah berjaya melahirkan jiwa-jiwa yang cintakan mati syahid memperjuangkan Islam. Rindu dan cinta hari akhirat sehingga mereka mengorbankan harta yang sebelum ini menjadi keutamaan dan kecintaan hidup mereka.

3) Menanam kembali semangat dan perasaan cintakan sesama manusia terutamanya umat Islam dengan melahirkan contoh dan teladan yang baik di dalam diri. Rasulallah s.a.w bersabda :

" Tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga dia mencintai diri saudara-saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri."

Umat Islam perlu diajak untuk memperbanyakkan khidmat antara satu dengan yang lain. Rasulallah s.a.w bersabda :

" Sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak berkhidmat kepada manusia yang lain."

" Berbuat baiklah kepada sesiapa yang berbuat jahat kepada kamu."

Rasulallah s.a.w sendiri mencetuskan ciri-ciri yang boleh mendatangkan perasaan ukhwah dan contoh teladan yang baik ditengah masyarakat. Sejarah telah merakamkan bahawa banyak para sahabat yang dahulunya kafir di zaman Rasulallah s.a.w tertawan hatinya dengan Islam hanya kerana melihatkan kehebatan akhlak Rasulallah s.a.w. Akhlak umpama bunga wangi yang boleh menarik sesiapa sahaja kepadanya. Masyarakat tidak perlu di-hujah dengan berbagai hujah-hujah ilmiah, tetapi cukup dengan akhlak Islam sahaja mereka mengorbankan agama asal mereka demi untuk menganut Islam.

Iktibar hijrah itu adalah baik untuk kita ambil pengajaran dan hikmahnya. Pergaduhan akibat perselisihan pendapat yang berlaku di dalam negara kita, jika dibandingkan dengan apa yang dialami oleh penduduk Madinah sebelum Hijrah adalah hampir sama. Umat Melayu tidak habis-habis bergaduh disebabkan fahaman politik yang sempit. Dasar Islam yang dilaungkan juga telah diperjuangkan di dalam bentuk yang kasar oleh sesetengah go-longan. Pejuang Islam sendiri nampaknya sombong, takabbur, bercakap banyak dari ber-buat, suka mengata-ngata orang, menghina orang, gila kuasa, gila dunia, bersandar nasib dan rezeki dengan orang lain, tidak boleh berdikari, tidak membangun, konon hendak me-nyelesaikan masalah negara, masalah sendiri pun belum selesai lagi.

Jikalau begitu, sampai bila pun orang tidak akan berani ikut Islam. Mungkin ada yang ikut program ceramah, kempen dan demonstrasi sebagai hobi mengisi masa lapang, tetapi sebagai perjuangan untuk menegakkan agama di segala sudut, belum tentu. Ramai yang ikut ceramah dan demonstrasi, masih lagi tidak sembahyang, tidak tutup aurat dengan sempurna, tidak faham Islam, tidak berakhlak dengan akhlak Islam. Tidak membangun dengan cara Islam. Kalaulah begitu Islam diperjuangkan, tidak mustahil orang benci dan takut. Hasilnya tidak seperti di harapkan. Hajat hati nak tawan dunia, tapi semakin hari dunia semakin jauh dari kita. Akhirnya Islam hanya tinggal di dalam bentuk namanya sahaja. Apa yang dibangunkan adalah serpihan Islam itu sahaja. Mahu tidak mahu ter-paksalah teruskan juga. Ibarat kata " alang-alang seluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan." Hilang akhlak, hilang saudara, hilang bahagia. Yang ada hanya gila dunia dan gila kuasa.

Manakala golongan yang lain pula, tidak habis-habis dengan maksiat dan kemungkaran yang dilakukan . Gema Islam yang telah melanda di seluruh dunia, adalah igauan ngeri bagi mereka. Masih lagi hendak mempertahan sekularisme yang telah lapuk ditelan zaman. Masih lagi hendak mempertahan ideologi dan isme-isme barat yang karut dan jelas mem-buktikan kehancuran. Kenapa ti kembali sahaja kepada Al Quran dan sunnah ? Yang tentunya datang dari Allah untuk menyelesaikan masalah manusia. Di dalam keadaan Umat Islam bertelagah sesama sendiri dan di dalam dilema mencari identiti, ditiupkan pula de-ngan hasutan rusuhan kaum yang berselitkan perbezaan pandangan dan agama. Di dalam hal ini, tentunya kaum lain yang bukan Islam mengambil keuntungan hasil daripada per-gaduhan dan perbezaan pandangan in, sebagaimana kaum Yahudi mengambil keuntungan di atas pergaduan puak Arab di Madinah sebelum hijrah.

Apakah kita perlu menunggu datangnya peringatan Allah yang keras untuk kita berubah? Tidak cukupkah Peristiwa Hijrah menjadi pengajaran buat kita untuk berubah menjadi bangsa yang maju dan bersatu di bawah panji-panji Islam dan Tali Allah ? Atau kita ingin menjadi bangsa yang terhina dijajah oleh bangsa yang lain di negara sendiri. Hijrahlah ! Demi terbukanya sinar Tahun baru ini.

Kepada sesiapa yangg ingin post apa-apa artikel, video atau sebarang komen, sila email atau sms kepada sya_i_zz@yahoo.com(012-9432204) atau kepada saudara akmal syahid_akmal@yahoo.com(012-3218987) dan amirul mukminin amer_ktb@yahoo.com (013-2845128)..

Aktiviti Alumni Pada Tahun 2008